ویژه های خبری

«سپاس وستایش اول معلم هستی را که به انسان فکرت آموخت وسرشت اورا به زیور اندیشه آراست تا اشرف مخلوقات باشد» خداوند متعال اولین معلم بشریت؛ چراغ خود را به دست انسان سپرد و زشتی‌ها و زیبایی‌ها را به او...

معاونت سما واحد لاهیجان