ویژه های خبری

در دومین جشنواره پژوهشی مدارس سما کشور، مدارس سما لاهیجان حائز 5 رتبه برتر پژوهشی در بین مدارس سما کل کشور شدند. در این مراسم : دبستان دختران لاهیجان -رتبه برتر مدرسه پژوهشی بین مدارس ابتدایی کشور...

معاونت سما واحد لاهیجان