ویژه های خبری

در دومین جشنواره پژوهشی مدارس سما کشور، مدارس سما لاهیجان حائز 5 رتبه برتر پژوهشی در بین مدارس سما کل کشور شدند.

در این مراسم :
دبستان دختران لاهیجان -رتبه برتر مدرسه پژوهشی بین مدارس ابتدایی کشور
دبیرستان دوره اول لاهیجان -رتبه برتر مدرسه پژوهشی بین مدارس دوره اول دبیرستان کشور
خانم شیرین زاهدی نیا به عنوان رابط پژوهی برتر بین رابطین پژوهشی مدارس ابتدایی کشور
خانم مریم اصفیا به عنوان رابط پژوهشی برتر بین رابطین پژوهشی مدارس دوره اول دبیرستان کشور
آقای ایمان سهرابی به عنوان دبیر پژوهنده برتر بین معلمین دوره اول دبیرستان کشور
انتخاب شدند.دکتر مهدی هاتف معاون آموزش های عمومی و مهارت های سما لاهیجان و سیاهکل کسب این افتخار ارزشمند را به مدیران، معلمین ، دانش آموزان اولیا و فعالان و دست اندرکاران امر آموزش و پژوهش در سما و دانشگاه آزاد اسلامی تبریک گفت و اظهار امیدواری نمود که شاهد درخشش روزافزون عزیزان دانشگاه آزاد باشیم.

معاونت سما واحد لاهیجان