ویژه های خبری

نون و القلم و ما یسطرونبه احترام تو و به پاس تمام بزرگواری هایت باید همیشه ایستاد و سر تعظیم فرود آورد. اگر بگوییم هر آنچه چه داریم و هر آنچه شدیم ازبرکت وجود توست سخن به گزافه نگفته ایم.معلم عزیز تو مشعلی هستی که نه تنها مقابل قدمهایمان بلکه دوردستها و آینده را هم روشن می کنی تا راه از بیراهه بازیابیم.

با تو بودن و در کنار تو بودن آرامشی مثال زدنی به ارمغان می آورد و هر روز روز توست. هر چند که به احترام شهادت استاد مطهری ۱۲ اردیبهشت را به نام نامی تو پیوند زده اند و چه زیباست که روز تو را با شهادت پیوند داده اند و این به این معنی است که اندیشه و نفوذ کلام تو همیشه در جامعه جاری و ساری است و کماکان مشتاقان تعلیم و تربیت را سیراب می کند. آری ۱۲ اردیبهشت برای مان یادآور بهشت است و با تمام وجود رایحه دل انگیز کلام تو را استشمام می کنیم.

روز معلم را به تمامی معلمین و اساتید سرزمینم ایران و به ویژه به استادان و معلمین سختکوش سما لاهیجان و سیاهکل تبریک می گویم ؛ زحمتکشانی که در این شرایط حساس شیوع ویروس کرونا کار آموزش را تعطیل نکردند و عاشقانه و مصمم تر از قبل به تدریس پرداختند. امیدوارم همیشه بدرخشید و جامعه از وجود ارزشمندتان بهره مند شود.

دکتر افشار ضیا ظریفی

سرپرست مرکز آموزش های عمومی و مهارتی ( سما) دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان