ویژه های خبری

به نام خدا

پرواز ابدی تعدادی از هموطنان عزیز در حاثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری خاطرمان را آزرده نمود و دل جامعه ای را سوزاند.

در این حادثه تلخ تعدادی دانشجو و پژوهشگر و نخبه دانشگاهی هم وجود داشتند کهتالمات را دوچندان نمود و باعث تاثر جامعه دانشگاهی نیز گردید.

این مصیبت بزرگ را به خانواده های داغدار تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای آن عزیزان مغفرت و برای بازماندگان صبر و سلامتی آرزو می کنم.

دکتر افشار ضیاظریفی معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجانارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان