ویژه های خبری

    

به نام خدا

  شهادت هنر مردان خداست. امام خمینی( ره)


صبح گاهی سر خوناب جگر بگشایید

ژالهٔ صبح دم از نرگس تر بگشایید


سر انگشت قلم زن چو قلم بشکافید

بن اجزای مقالات و سمر بگشایید


آگهید از رگ جانم که چه خون می‌ریزد

خون ز رگ‌های دل وسوسه گر بگشایید


حاج قاسم آسمانی شد! خبر تلخ و عجیبی بود که صبحگاهان را تیره می کرد چرا که مگر او زمینی بود که آسمانی شود؟

راز لبخند و نگاه نافذ او را خوب می دانیم، چیزی در گوشش زمزمه می کردند. او را می خواندند به نام .

جز خوناب اشک نمی باریم که دلهای شعله ورمان را یارای آن نیست تا کلمه تسلایی پیش اندوه پدر پیرمان برآورد .

همه همناله و خونین دلیم با یعقوب زمانه مان و در حیرت و سرگشتگی وامانده که :

ای برادرها خبر چون می برید

کاین سفر آن گرگ یوسف را درید


عروج مظلومانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را به پیشگاه علمدار انقلاب و ملت نستوه ایران تبریک و تسلیت میگویم و آرزو میکنم که راهش پر رهرو باشد.

دکتر افشار ضیاظریفی، معاون آموزش های عمومی و مهارتی( سما ) دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان.ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان