ویژه های خبری

پاپن فرزانه دانشجوی رشته تربیت بدنی سما لاهیجان توانست در مسابقات بدمینتون ساحلی بانوان استان گیلان مقام سوم را کسب کند و به مرحله کشوری راه یابد.

لازم به ذکر است که اولین دوره مسابقات بدمینتون ساحلی بانوان استان گیلان در رده سني ٢٠ تا ٤٠ سال با حضور 30 بدمینتون باز از سراسر استان گیلان در منطقه آزاد انزلي برگزار شد. در پایان این مسابقات مهسا نوع بشری، مریم قنبری و پاپن فرزانه (دانشجوی رشته تربیت بدنی سما لاهیجان) به ترتیب اول تا سوم شدند و به مرحله کشوری راه یافتند.


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان