ویژه های خبری

شورای دانش‌آموزی مدرسه سبز سمای لاهیجان مقام برتر شوراهای دانش‌آموزی شهرستان لاهیجان را به خود اختصاص داد.

فاطمه خشنود مدیر این دبستان درباره شوراهای دانش‌آموزی اظهار کرد: شوراهای دانش‌آموزی تمرین ورود به عرصه‌های اجتماعی است و دانش‌آموزان با شرکت در انتخابات شوراهای دانش‌آموزی با اثبات توانمندی و اعتمادبه‌نفس با تشکیلاتی کارکردن آشنا می‌شوند و زمینه حضور آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: شرکت در انتخابات شورای دانش‌آموزی نشان‌دهنده روابط عمومی بالاتر و داشتن قابلیت‌های فردی و شخصیتی اعضای شورای دانش‌آموزی است که داشتن این ویژگی‌ها اعضای شورا را در مقایسه بابقیه متفاوت‌تر و قابل‌احترام‌تر می‌کند.

مدیر مدرسه سبز سما لاهیجان خاطرنشان کرد: افرادی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری شرکت می‌کنند در نوجوانی اعتمادبه‌نفسشان ریشه در تجربه‌های مشابه شورای دانش‌آموزی دارد.
ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان