ویژه های خبری

ریحانه اکرم نصرتیان دبیر دبیرستان دوره اول دختران سما لاهیجان موفق شد مقام سوم استانی جشنواره « نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری» سال تحصیلی۹۸_۱۳۹۷را از آن خود کند و تنها مقام استانی شهرستان لاهیجانرا برای سما لاهیجان به ارمغان بیاورد.

لازم به ذکر است که این جشنواره با هدف نو آوری در تولید و به کارگیری شیوه های نوین تدریس برگزار گردیده بود که خانم نصرتیان با اجرای موفق تدریس در تیم ادبیات شهرستان عنوان سومی این جشنواره را به دست آورد.ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان