ویژه های خبری

هنرجویان هنرستان فنی سما لاهیجان به منظور آشنایی با کارهای عملی مربوط به خوردو از قبیل باز و بسته کردن موتور خودرو، آشنایی با سیستم برق و باتری خودرو و ... از مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی(ره) شهرستان رودسر بازدید کردند.

در جریان این بازدید یک روزه که مدیر مدرسه نیز دانش آموزان را همراهی می کرد، مسوولان مرکز فنی و حرفه ای امام خمینی رودسر جهت ارتقای کیفیت آموزشی و کارگاهی هنرجویان این مرکز علاوه بر تشریح عملی آموخته های تئوری، سیستم های مختلف خوردو را به آنان آموزش دادند و در پایان به سوالات متعدد دانش آموزان پاسخ گفتند.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان