ویژه های خبری

ترویج و آموزش آموخته های محیط زیستی به روستاییان


دانش آموزان مدرسه سبز سما لاهیجان در راستای ترویج دانش محیط زیستی به روستاییان و نوآموزان این مرکز آموزشی فرهنگی از یکدیگر پیشی گرفتند.

این اقدام ارزشمند دانش آموزان مدرسه سبز سما لاهیجان در راستای حمایت و دغدغه مندی آنان نسبت به منابع طبیعی و آینده محیط زیست کشور بوده که با انتقال آموخته های خودشان به روستاییان و نوآموزان مدرسه، گامی نو در حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی برداشتند.

در این برنامه‌ مدون و از پیش تنظیم شده هر یک از آموزش‌یاران محیط‌زیست مدرسه به مناطق مختلف روستایی اعزام شدند و ضمن پرسش و پاسخ‌هایی پیرامون مهم‌ترین مباحث محیط‌زیستی با اهالی روستا، اقدام به آموزش برخی از این موارد کردند.

در پایان این دیدارهای چهره به چهره، هر یک از آموزش‌یاران با اهدای یک کیسه پارچه‌ای، همشهریان خود را به حمایت از محیط‌زیست تشویق کردند.

لازم به ذکر است که این کیسه های پارچه ای توسط خود دانش آموزان دوخته شده بود تا جایگزین کیسه های پلاستیکی که جزو آلاینده های زیستی محسوب می شوند گردند.
ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان