ویژه های خبری

دانش آموزان مدرسه سبز سما سیاهکل به منظور همدردی با سیل زدگان و مشارکت در ایجاد فضایی امن برای حادثه دیدگان حاصلاز سیل اخیر کمک های نقدی و غیر نقدی خود را تقدیم هلال احمر کردند تا به اندازه خود سهمی در سیل مهربانی مردم عزیز ایران زمین داشته باشند.

در این کار فرهنگی خداپسندانه که رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیاهکل، رئیس آموزشکده سما سیاهکل و نمایندگان هلال احمر نیز حضور داشتند دختران ابتدایی مدرسه سبز سما سیاهکل هدایای نقدی و غیر نقدی خود را تحویل مسوولان مربوطه دادند تاسهمی در آبادانی سرزمین مان داشته باشند و دل همنوعی را شاد نمایند.

دیانتی رئیس آموزش و پرورش شهرستان سیاهکل در این مراسم در سخنان کوتاهی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه از کارکنان و دانش آموزان مدرسه سبز سما سیاهکل به خاطر این اقدام ارزشمند تقدیر و تشکر نمود و اظهار امیدواری نمود که این کمک ها هر چه زودتر به دست نیازمندان برسد تا بتوانیم به سهم خود دلی را شاد نموده و یا لبخندی بر لبان نیازمندی بنشانیم.


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان