ویژه های خبری

بسمه تعالی


زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی          از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بیفروزی


هنگامه رویش و زایش طبیعت از راه رسید، عطر گام های بهار شامه ها را می نوازد و نوید شکفتن همراه با طراوت می دهد. بوی تازگی می آید و تحول؛ تحول در احوال، قلوب و شاید اندیشه ها.

بهار همزاد و همراه تحول است، یادآور رستاخیز .

چه زیبا می شد که همراه تحول طبیعت دل ها و اندیشه هایمان هم متحول می شد تا در این روزگار سخت و صعب به یاری جامعه ای می آمدیم که با وجود تمام استعداد ها و منابع دچار رخوت گردیده و به سمت رکود می رود. در چنین شرایطی دانشگاه رسالتی مهم بر دوش دارد تا جامعه را از آسیب ها و چالش ها برهاند و به رسالت علمی اش آنگونه که شایسته آن است عمل کند.

در این بهار طبیعت برای همه مردم ایران به ویژه برای خانواده سما اعم از دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و کارکنان سالی سرشار از موفقیت و بهروزی آرزو دارم و دعا می کنم که سال 98، سال شکوفایی اندیشه ها برای دانشگاه و به ویژه سما باشد و شاهد موفقیت روزافزون فرزندان مان در این مرکز آموزشی فرهنگی باشیم.عیدتان مبارک.

دکتر افشار ضیاظریفی، معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان