ویژه های خبری

مدرسه سبز سما سیاهکل همزمان با هفته درختکاری به منظور ترویج فرهنگ پاکسازی محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی اقدام به کاشت 62اصله نهال در زمین مجاور دانشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل نمود.

در این کار زیبای فرهنگی که با شعار «هر دانش آموز یک درخت» انجام گرفت به تعداد دانش آموزان این مدرسه 61اصله نهال نارون در محیط سما سیاهکل قامت راست نمودند.

دکترافشار ضیا ظریفی رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل نیز در این مراسم شرکت نمود و همراه دانش آموزان مدرسه سبز سما سیاهکل یک اصله نهال توسط وی کاشته شد.

لازم به ذکر است که زمین مجاور این مرکز آموزشی فرهنگی حدود 2500 متر می باشد.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان