ویژه های خبری

ریحانه امیدی دانش آموز پایه پنجم مدرسه سبز سما سیاهکل موفق شد در مسابقات قرآنی که در سطح شهرستان سیاهکل برگزار شد رتبه دوم این مسابقات را از آن خود کند و برگ زرین دیگری بر افتخارات سما بیفزاید.

لازم به ذکر است که این مسابقات در سطح شهرستان سیاهکل و با حضور مدارس این شهرستان برگزار گردید که ریحانه امیدی موفق شد رتبه دوم را از آن خود کند.

در رشته انشای نماز نیز مبینا سلیمانی، مهشید دسین و باران کروندیان از دانش آموزان پایه سوم رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان