ویژه های خبری

دکتر ضیا ظریفی معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل به منظور بررسی امور و روند کارهای آموزشکده و مدرسه سبز سما سیاهکل از این مرکز آموزشی فرهنگی بازدید به عمل آورد.

رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل در جریان این بازدید از بخش های مختلف آموزشکده و همچنین مدرسه سبز سما سیاهکل دیدن نمود و از نزدیک در جریان مشکلات این مرکز قرار گرفت و برای پیگیری و حل این مشکلات راهکارهایی ارائه کرد.

ضیا ظریفی در این دیدار با اشاره به توسعه و گسترش مدارس سما خاطرنشان کرد: کار مهمی که امروز سما به جد پیگیر آن است و به نوعی نیاز امروز جامعه آموزشی می باشد، راه اندازی مدارسی با استانداردهای روز دنیا می باشد؛ چرا که اعتقاد داریم برای ساختن آینده ای درخشان باید از پایه شروع کرد و ما در سما به دنبال آن هستیم که با ارائه آموزش نوین و به روز به عنوان الگوی مدرسه داری کشور قرار گیریم.

وی در ادامه سخنانش تاکید نمود که باید در کنار توسعه مدارس به کیفی سازی آموزشکده های سما لاهیجان و سیاهکل و همچنین بالا بردن کمیت دانشجوی این مراکز نیز توجه ویژه کنیم و با معرفی بیشتر سما و اهداف این مرکز که «کارآفرینی» و «مهارت محوری» می باشد، اعتماد متقاضیان تحصیل در دانشگاه ها را جلب کنیم تا بتوانیم در رقابت با سایر مراکز آموزش عالی حرفی برای گفتن داشته باشیم. ضیاظریفی لازمه این کار را تبلیغات گسترده و کار مضاعف عنوان نمود.

دکتر مهدی هاتف رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل در جریان این بازدید، انتصاب دکتر ضیا ظریفی به عنوان معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل را به وی تبریک گفت و در ادامه گزارش مبسوطی از کارهای انجام گرفته در این مرکز آموزشی فرهنگی ارائه داد.


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان