ویژه های خبری

دانش آموزان مدرسه سبز سما سیاهکل به مناسبت روز پرستار و به منظور آشنایی با کار و تلاش پرستاران از بیمارستان غدیر این شهرستان بازدید نمودند و از نزدیک در جریان کارهای ارزشمند و بی ادعای پرستاران قرار گرفتند.

در این اقدام ارزشمند فرهنگی که با همراهی مدیر مدرسه صورت گرفت، از قسمت های مختلف بیمارستان بازدید به عمل آمد. مدیر مدرسه سبز سما سیاهکل هدف از این کار را آشنا نمودن دانش آموزان با حرفه های گوناگون عنوان نمود و خاطرنشان کرد: برای اینکه اهمیت کارها را به دانش آموزان مان تفهیم کنیم بهترین شیوه آشنایی از نزدیک با شغل های گوناگون است تا هم ایجاد انگیزه نموده و هم دانش آموزان مان به صورت عملی با کارهای گوناگون آشنا شوند.

در ادامه این بازدید فرهنگی سرپرستار این بیمارستان ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) در مورد کار پرستاری توضیحات مفصلی ارائه نمود و در ادامه از سختی های این کار گفت و عشق به این کار را از دلایل مهم شیرینی پرستاری عنوان نمود.

لازم به ذکر است که دانش آموزان این مدرسه با اهدای دسته گل روز پرستار را به پرستاران این مرکز درمانی تبریک گفتند.


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان