ویژه های خبری

دانش آموزان دبیرستان دور دوم پسران سما لاهیجان در مسابقات پرسش مهر 19 سما در رشته انشانویسی عناوین برتر استان را به خود اختصاص دادند و به مرحله کشوری راه یافتند.

مهدی جمال امیدی، کمیل باقری و علیرضا غلامعلی پور در مسابقه انشا نویسی با کسب رتبه های برتراستان موفق شدند به مرحله کشوری راه یابند.

معاونت دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به دانش آموزان و دست اندرکاران این مدرسه، مجموعه سما لاهیجان را مجموعه ای پرتوان و بسیار فعال دانست و خاطرنشان کرد: کسب چنین موفقیت هایی ثابت می کند که تمام تلاش ما و همکاران مان در آموزشکده ها و مدارس سما، این است که دانشجویان و دانش آموزان به روز و موفقی داشته باشیم و برای بروز خلاقیت های شان بیشتر تلاش کنیم.

فلاح راد سما را مجموعه ای دانست که با هدف تربیت بهترین ها و تحویل آنها به جامعه می خواهد ماندگاری و تاثیرگذاری اش را به رخ بکشد که بحمد الله تاکنون موفق بوده است.
ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان