ویژه های خبری

دبستان سبز سما سیاهکل به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و همچنین معرفی کتاب به عنوان دوست صمیم انسان در اقدامی ابتکاری از کتابی نمادین با عنوان «یار مهربان» رونمایی کرد و هدفش از این کار ارزشمند را فرهنگ سازی از پایه عنوان کرد.

در این کار ارزشمند فرهنگی که با حضور رئیس آموزشکده سما سیاهکل برگزار شد دانش آموزان دختر ابتدایی این مرکز در مورد کتاب و فواید مطالعه اطلاعات ارزشمندی کسب نمودند.

مهدی هاتف رئیس آموزشکده در این مراسم فرهنگی یکی از کارهای ارزشمند و ماندگار در جامعه را ترویج فرهنگ مطالعه عنوان نمود و یادآور شد: با ترویج مطالعه می توان دو بال فرهنگ و پژوهش را تقویت نمود و چشم انداز موفقی برای جامعه تصور کرد. وی اظهار امیدواری نمود که در این مدرسه تاسیس بتوانیم با نهادینه نمودن مطالعه و ترویج کتابخوانی دانش آموزانی آینده ساز داشته باشیم.

لازم به ذکر است که در پایان این مراسم گروه تئاتر این مدرسه به اجرای تئاتر پرداختند که بسیار مورد توجه قرار گرفت.


 

 

 

 

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان