ویژه های خبری

مدرسه دور اول دختران سما لاهیجان به منظور ترویج غذای سالم و فرهنگ سازی در زمینه پرهیز دانش آموزان از غذا های فست فود و مضر، اقدام به برگزاری جشنواره کدو تنبل در بین دانش آموزان این مرکز نمود.

این جشنواره که در قالب مسابقه آشپزی با کدوتنبل برگزار گردید با استقبال گسترده دانش آموزان همراه بود و دختران این مدرسه با انواع غذاها از قبیل «آش کدو»، «دسرها و شیرینیجات کدویی»، «نان کدو»، «حلوای کدو» و «تزیین کدو در مدل های مختلف» هنر آشپزی شان را در معرض رقابت گذاشتند.

 گفتنی است که اولویت این جشنواره رقابت در تهیه غذاهای سالم و مفید و همچنین ترویج سبک آشپزی سنتی بود و دانش آموزان این مرکز با رعایت این اولویت با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نکته جالب توجه این مراسم حضور مسئولین مرکز بهداشت، آموزش و پروش، مدارس ابتدایی علم و دانش، سبز سما ، ایران نوین و همچنین رئیس و کارکنان دانشکده سما لاهیجان بود که بر شکوه این کار ارزشمند فرهنگی افزود.

اجرای تئاتر «کدوی قلقله زن» و موسیقی توسط دانش آموزان این مدرسه نیز از برنامه های دیگر این جشنواره بود که با استقبال گسترده مواجه شد.


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان