ویژه های خبری

معاونت دانشگاه در امور سما لاهیجان به منظور شناساندن بیشتر اهداف سما و اطلاع رسانی در خصوص رشته های مهارت محور برای آینده شغلی جوانان و جویندگان کار و حرفه به منظور پرهیز دادن آنان از مهاجرت به شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی در جلسه دهیاران شهرسشتان لاهیجان شرکت نمود. در این جلسه که مسوولین سما، فرماندار، بخشدار مرکزی و روسای ادارات و شرکت های خدماتی شهرستان لاهیجان نیز حضور داشتند، جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان در سخنانی ضمن تشکر از فرصتی که فرمانداری شهرستان لاهیجان برای حضور مدیران سما در این نشست صمیمانه ایجاد نموده و با بیان اینکه برای پیشرفت و همچنین حل مشکل اشتغال جوانان باید همه با یکدیگر همکاری داشته باشیم، افزود: سما لاهیجان و سیاهکل با دارا بودن رشته های مهارت محور می تواند گام بسیار مهمی در جهت رفع معضل بیکاری که گریبانگیر جامعه شده بردارد و با تربیت جوانان ماهر و تکنسین آشنا به کار و حرفه کمک بسیار بزرگی به دولت نموده و در این جهت پشتیبانی قوی محسوب گردد.



.


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان