ویژه های خبری

دفتر پژوهش آموزشکده فنی و حرفه ای سما سیاهکل به منظور ترغیب دانشجویان این مرکز آموزشی فرهنگی به «استفاده عملی از آموخته ها»، «به کارگیری خلاقیت دانشجویان در طرح و ارائه نمونه ها» و ... اقدام به برگزاری مسابقه طراحی المان در بین دانشجویان رشته معماریاین مرکز نمود.

در این مسابقه با قرار دادن احجام با اندازه های ۵×۵ از دانشجویان خواسته شد به طراحی و ساخت ماکت یک المان شهری در سایت مد نظر با مشخصات داده شده بپردازند. گفتنی است سایت مسابقه فلکه ورودی شهر سیاهکل (میدان وحدت) بود.

دکتر مهدی هانف رئیس آموزشکده سما سیاهکل در حاشیه این مسابقه علمی با تقدیر از دانشجویان شرکت کننده و همچنین عوامل اجرایی این کار علمی، هدف از برگزاری این مسابقه را «تمرین عملی دانشجویان از آموخته های شان و طراحی موضوعی در فرصتی محدود»، «به کار گیری خلاقیت دانشجویان در طرح و ارایه نمونه ها»، «بهبود سیمای بصری و زیباسازی منظر شهری» و «ارتقای سطح کیفی فضاهای شهری» دانست و اظهار امیدواری نمود که دانشجویان بتوانند با تلاش و به کارگیری آموخته های شان در قالب یک مسابقه علمی با همدیگر رقابت داشته باشند.


 

 


 

 

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان