ویژه های خبری

جلسه انجمن اولیا و مربیان مدارس سما لاهیجان به منظور بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان و همچنین تبادل نظر جهت رفع این موانع و ارائه راه های ارتقای سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی مدارس سما برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اولیا، کارکنان و دبیران مدارس سما لاهیجان برگزار شد، جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان در سخنانی به بحث ارتقای سطح علمی دانش آموزان اشاره نمود و افزود که با همکاری مستمر و مجدانه اولیای مدرسه و خانه می شود فضایی را به وجود آورد که دانش آموز با فراغ بال و آرامش بیشتر به ارتقای تحصیلی خود بیندیشد و برای آینده اش برنامه ریزی نماید.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان