ویژه های خبری

 

سارینا امین زاده و نگین علی نژاد دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول سما لاهیجان موفق شدند در جشنواره خوارزمی در رشته دست سازه مقام اول این جشنواره را کسب نمایند و به مرحله استانی راه یابند.

معاونت دانشگاه در امور سما لاهیجان و سیاهکل ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند، مجموعه سما لاهیجان را مجموعه ای پرتوان و بسیار فعال دانست و خاطرنشان کرد: کسب چنین موفقیت هایی ثابت می کند که تمام تلاش ما و همکاران مان در آموزشکده ها و مدارس سما، این است که دانشجویان و دانش آموزان به روز داشته باشیم و جدیدترین امکانات آموزشی و پژوهشی را در اختیارشان قرار دهیم.

رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما لاهیجان و سیاهکل مدارس سما را از مدارس بسیار موفق دانست که در همه زمینه ها درخششی آشکار داشته و در زمینه های مختلف در سطح شهرستان و استان و کشور افتخار آفریده اند. وی ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به دانش آموزان و مدیران و مربیان این مدرسه، آرزوی امیدواری نمود تا در تمام عرصه ها بتوانیم پرچم سما را برافراشته نگه داریم.


 
ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان