ویژه های خبری

مسوولین و کارکنان سما لاهیجان سیاهکل به مناسبت روز مهرورزی و اخلاق و به منظور دلجویی از ایتام و کودکان بی سرپرست و در راستای ترویج فرهنگ مهرورزی در سرای نصیر (مرکز نگهداری فرزندان بی سرپرست) حضور یافتند .

در این دیدار صمیمانه که در آستانه میلاد پیامبر نور و رحمت و همچنین ششمین مشعل هدایت شیعه امام صادق (ع) صورت گرفت، رؤسا و کارکنان دانشکده های سما لاهیجان و سیاهکل و نیز مدیران و کارکنان و معلمان مدارس سما لاهیجان نیز حضور داشتند.
.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان