ویژه های خبری

جلسه صمیمی کارکنان سما لاهیجان و سیاهکل با معاون دانشگاه در امور سما  لاهیجان برگزار شد


جلسه کارکنان  سما لاهیجان و سیاهکل با معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان پیرامون بیان مشکلات، راههای درآمدزایی و همچنین جذب دانشجو برای پررونق تر شدن سما برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سما لاهیجان در این جلسه جواد نجار تمیزکار ضمن تقدیر  و تشکر از تلاش کلیه کارکنان مجموعه های سیاهکل و لاهیجان برای پیشبرد اهداف سما به بیان سخن پرداخت. تمیزکار با اشاره به رقابت شدید مجموعه های آموزش عالی با یکدیگر در جهت جذب دانشجو، این کار را تنها در سایه همدلی و صمیمیت همکاران دانست و بیان کرد در سایه همدلی و صمیمیت است که می توان یک مجموعه یکدست و با راندمان کاری بالا داشت و انتظاری که از همکاران می رود کار و تلاش برای پیشبرد سما به سوی قله های پیشرفت است و این امری است که به راحتی امکان پذیر است. تمیزکار در این نشست صمیمی عنوان کرد که در سیستم مدیریتی ام چیزی که در اولویت اول برنامه هایم قرار دارد اخلاق است و بعد از آن کار حرفه ای . چرا که رعایت اخلاق در محیط کاری به پاکی محیط کار خواهد انجامید و این درسی است که ما باید سرلوحه کار خودمان قرار دهیم تا دانشگاه و دانشجویانی اخلاق محور تحویل جامعه دهیم. لازم به ذکر است که قبل از صحبت های  تمیز کار کلیه کارکنان سما لاهیجان و سیاهکل به بیان نظر در مورد سه مقوله راه جذب دانشجو، درآمد زایی و بیان مشکلات موجود در سما پرداختند که معاونت دانشگاه پس از استماع نظرات کارکنان در جهت بهبود اوضاع مجموعه سما نکاتی را بیان کرد و با عنوان اینکه با تمام تلاش در جهت بهبود سما گام بر می داریم از بیان نظرات و پیشنهادات بسیار استقبال کرد و آن را چراغ راه آینده سما دانست


جلسه صمیمی کارکنان سما لاهیجان و سیاهکل با معاون دانشگاه در امور سما  لاهیجان برگزار شد
.


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان