ویژه های خبری

اولین جلسه معاون دانشگاه در امور سما لاهیجان با مدیران مدارس سما این شهرستان برگزار گردید. در این نشست صمیمی، جواد نجار تمیزکار معاون دانشگاه و رییس مرکز آموزشی و فرهنگی سما در خصوص فعال نمودن کلاس های دوزبانه در مدارس، آموزشگاه زبان، ایجاد تسهیلات رفاهی برای مدارس یاد شده، پرداختن به مقوله فرهنگ و توجه ویژه به این موضوع تأکید کرد و افزود: امروز سما خود نیز برای دیگر مدارس نظام آموزشی الگوست و این الگو بودن بایستی خود را در شهروندان این شهر نشان دهد. امروز از سما نمی توان به عنوان یک مدرسه غیرانتفاعی نوپا سخن گفت بلکه با توجه به سابقه نزدیک به ربع قرن تلاش، مراکز آموزشی سما جزو مراکز فعال و دارای تجربه و الگو در نظام آموزشی است.

در این جلسه که نقدی پور، ظهیری، صفری و فرهومند از مدیران مدارس نوبت اول و دوم پسرانه و دخترانه سما حضور داشتند پیرامون وضعیت مدارس سما  از قبیل وضعیت آموزشی، پرورشی، امکانات موجود، تعداد دانش آموزان و همچنین نحوه مدیریت ، راهکارهای چگونگی کم کردن هزینه ها و رعایت ضوابط و مقررات اداری و آموزشی این مدارس بحث و تبادل نظر شد و سپس هر یک از مدیران مدارس به بیان مشکلات و ارائه راهکار برای برون رفت از این مشکلات پرداختند


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان