ویژه های خبری

آزمون مقدماتی دوره طرح قدس(قرآن در سما) در آموزشکده های سما سیاهکل و لاهیجان با حضور دانشجویان شرکت کننده در این دوره، داوران و ناظر منطقه در این دو مرکز آموزشی فرهنگی برگزار شد. لازم به ذکر است که این دوره از کلاس ها در شش رشته قرائت به روش ترتیل، قرائت به روش تحقیق، روخوانی و روانخوانی، حفظ و ترجمه، پژهش های قرآنی و تفسیر سوره نور بود که از آموزشکده سما سیاهکل جابر خوشبخت کوجلی در رشته قرائت به روش ترتیل، مصطفی سعیدیان در رشته روخوانی و روانخوانی و طاهر قوامی در رشته مفاهیم (تفسیر سوره نور) و رضا قنبری در رشته قرائت به روش تحقیق و از آموزشکده سما لاهیجان اکرم شفی پور و عارف غلامی دوست در رشته قرائت به روش ترتیل، شهربانو فتحی و مجید خیرخواه در رشته روخوانی و روانخوانی، میثم طایفه در پژوهش های قرآنی، حسین امین کوشالی در رشته قرائت به روش تحقیق و سپیده پورمیرزایی در رشته مفاهیم (تفسیر سوره انور) حایز رتبه اول شدند و به مرحله استانی راه یافتند.


.

ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان