ویژه های خبری

آموزشکده فنی و حرفه ای سما لاهیجان به منظور تبادل نظر و همچنین انتقال تجربیات گروه های آموزشی فنی و حرفه ای آموزش و پرورش این شهرستان، اقدام به برگزاری جلسه ای مشترک با کارگروه فنی این اداره نمود.

در این جلسه طرفین در خصوص بررسی مشکلات گروه آموزشی خود و همچنین حلقه های مفقوده بین هنرستان ها،دانشکده ها و صنعت، اهمیت مباحث مهارت محوری و رسالت سما در زمینه تربیت نیروهای تکنسین و مهارت محور جهت پاسخگویی نیاز شدید جامعه به نیروهای فنی بحث و تبادل نظر شد. لازم به ذکر است که این جلسه با حضور مهندس آقا محمدی رئیس آموزشکده سما لاهیجان، مهندس هاتف رئیس آموزشکده سما سیاهکل، قلی پور سرپرست کارگاه های سما لاهیجان، حسینی مسوول امور دانشجویی، گلزاری کارشناس تکنولوژی گروه های آموزشی، سلیمان نژاد کارشناس مسوول آموزش متوسطه، سرگروه ها و هنر آموزان رشته های معماری و ساختمان، اتومکانیک، الکترو تکنیک و الترونیک برگزار شد.

در ادامه این جلسه گروه های آموزشی یاد شده به بیان مهارت ها و خلاقیت خود پرداختند و از امکانات و کارگاه های سما لاهیجان نیز بازدید به عمل آمد.        

 

 


ارسال نظر به این پست پس از 1000 روز پس از انتشار امکان پذیر می باشد

معاونت سما واحد لاهیجان